Hämeenkatu 6 suunnitelma

Hyvinkään keskustan täydennysrakentamisen ja tiivistämisen hengessä Maalaiskunnan toimitaloon suunnitellaan uusien huoneistojen toteuttamista. Tavoitteena on luoda kaupunkikuvallisesti ehjä laadukas kokonaisuus, jossa syntyisi senioripainotteisia asuntoja keskustakortteliin välittömästi kiinni olennaisimpiin palveluihin, kuten terveydenhuolto- ja muihin hyvinvointipalveluihin samassa rakennuskokonaisuudessa. Samassa yhteydessä vanhaan rakennukseen toteutettaisiin hissit. Ykköskorttelissa voimassa oleva asemakaava sisältää edelleen KOY Hyvinkään Ahjolle noin 7 000 kem2 enemmän rakennusoikeutta kuin nyt on käytetty, joten sen osalta ei ole esteitä jatkokehittämiselle. 

1930 luvun lopulla klassismista edetessään arkkitehtonisesti selkeää linjakasta modernismia töissään edustanut Väinö Vähäkallio toteutti Maalaiskunnan toimitalon eleettömäksi rapattupintaiseksi kaupunkitaloksi mustaksi rapatulla katutasokerroksella. Samaan aikaan Vähäkalliolla oli Salmisaari suunnitteilla ja rakenteilla, joten samankaltainen selkeä rykmikäs aukotus ja silet ulkopinnat ovat toteutuneet tähän kin rakennukseen konservatiivisemmalla julkisivurytmityksellä.

Julkisivuiltaan suojellun rakennuksen katolle sijoittuva suunniteltu uusi täydennysrakentaminen pyrkiikin eleettömään voimakkaasti lasi-ilmeiseen, funkkista henkivään ratkaisuun: tavoitteena on toteuttaa täydennysrakentaminen siten, että se soveltuu alisteisesti nykyiseen ja jättää vanhalle rakennusosalle sen arvon edellyttämän tilan. Nykyisen rakennuksen julkisivujen mittasuhteet eivät muutu: uusi rakentaminen suunnitellaan siten, että uuden ja vanhan raja on selkeä, räystäslinja säilyy koskemattomana ja kokonaisuuden ikäkerrostumat helposti asitittavissa. Uusi rakennusosa asettuisi räystäslinjan sisäpuolelle pienellä seinälinjan sisäänvedolla selkeyttääkseen vanhan ja uuden rakennusmassan olemusta.

Lisärakentamiseen sijoittuisi yhtenäiseen, eleettömään julkisivuun upotettuine parvekkeineen senioripalveluasuntotasoisia kattoasuntohuoneistoja.

Rakennuksen portaikkojen ja hissivaihtoehtojen sijoittelua ja vaihtoehtoja lisärakentamiseen on tutkittu. Vaihtoehtoina on tutkittu erilaisia 2-kerroksisia, 1.5 kerroksisia ja 1-kerroksisia vaihtoehtoja kaupunkikuvallisesti. 

Katto on piilotettu loiva lapekatto osin konesaumatulla kuparilla ja osin erilaisilla saumatuilla peltikatto-osilla. Kaikissa vaihtoehdoissa nykyinen vesikatto joudutaan purkamaan rakenteen vahvistamiseksi, erityisesti jos ratkaisut ovat sisennettyjä julkisivulinjasta tai -linjoista, joten vanhan katon tilalle tulisi itsenäisesti kantava tukirakenne, joka ottaisi kantonsa kolmesta kantavasta päälinjasta: julkisivujen sisäkuorista ja rakennuksen keskellä sijaitsevasta pilarilinjasta.

Samoin Vähäkallion arkkitehtuurin kehityksen suuntaa arvioimalla on päädytty hyvin suoraviivaiseen ja niukkaan muotokieleen, kuten hänen tuotannostaan 30-, 40- ja 50-luvuilla saattaa päätellä. Aiempi 20-luvulla käytetty enemmän Jugend tyylinen muotokieli oli jo 1939 väistynyt ja edelleen se pelkistyi ja modernisoitui. Kaupunkikuvalliset tutkielmat on laadittu tätä silmällä pitäen, yrittäen pitää mahdollinen lisärakentaminen sisennettynä nykyisistä julkisivupinnoista ja luonteeltaan läpikuultavana lasisena ilman voimakkaita ylimääräisiä aiheita. Kaavamuutoksessa kerroslukumäärää pitäisi korottaa sallimaan kaksi lisärakennuskerrosta.

Bra Kiinteistöt Oy:n puolesta

Petri S.K. Ilmarinen
Arkkitehti SAFA, M.Sc.Arch.USA
DPI-U2 Arkkitehdit | Design Petri Ilmarinen Oy